Artykuły na temat: Aktualności

Uproszczenie prawa budowlanego

prawo budowlane opole przepisy pomoc prawna budowa

W dniu 28.06.2015r weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która ma za zadanie usprawnić proces budowlany. Najważniejsza zmiana dla osoby chcącej rozpocząć budowę własnego domu polega na tym, że inwestycja taka nie będzie wymagała już wydania pozwolenia. Wprowadzona jest tzw. uproszczona procedura, w której rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe na podstawie tzw. zgłoszenia z projektem. Do zgłoszenia tego trzeba będzie załączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego i oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dotyczy to jednak budynków