Etap II. Projekt budowlany

II-etap-inwestycji-budowlanej-300x280-red

Umowa o wykonanie projektu budowlanego to klasyczna umowa o dzieło. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Kiedy najczęściej ujawniają się wady projektu budowlanego? W trakcie realizacji inwestycji albo tuż po. A kiedy to jest? najczęściej kilka lat od oddania projektu. Natomiast roszczenia wynikające z umowy o dzieło (wykonania projektu budowlanego) przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła (art. 646 k.c.). Czy wiesz jak się przed tym zabezpieczyć?