O nas

radca prawny Roman Jarosiński

Jedną z wiodących usług świadczonych przez naszą Kancelarię jest doradztwo prawne w związku z zagospodarowaniem nieruchomości oraz nadzór prawny inwestycji budowlanych.
Doradzamy na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od kupna nieruchomości, przygotowywania inwestycji – etap projektowania, realizacji projektów budowlanych – prac budowlanych i oddania do użytkowania budynku. Przeprowadzamy analizy prawne nieruchomości mające na celu ustalenia ich stanu prawnego. Pomagamy i doradzamy w uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych i wszelkich innych koniecznych decyzji administracyjnych. Prowadzimy postępowania administracyjne w tym zakresie. Przygotowujemy projekty umów projektowych i umów o roboty budowlane oraz uczestniczymy w ich negocjowaniu. Prowadzimy postępowania administracyjne dotyczące zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
Natomiast w przypadku powstania roszczeń związanych z realizowaną czy też zakończoną inwestycją, reprezentujemy klientów w toku postępowania sądowego.