Tag Archives: prawo budowlane

Uproszczenie prawa budowlanego

prawo budowlane opole przepisy pomoc prawna budowa

W dniu 28.06.2015r weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która ma za zadanie usprawnić proces budowlany. Najważniejsza zmiana dla osoby chcącej rozpocząć budowę własnego domu polega na tym, że inwestycja taka nie będzie wymagała już wydania pozwolenia. Wprowadzona jest tzw. uproszczona procedura, w której rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe na podstawie tzw. zgłoszenia z projektem. Do zgłoszenia tego trzeba będzie załączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego i oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dotyczy to jednak budynków

Wszystkie etapy inwestycji

konstrukcja

Dlaczego warto skorzystać z prawnego nadzoru inwestycji budowlanych?
Przeprowadzenie Inwestycji budowlanej to bardzo skomplikowany i długotrwały proces, który wymaga wiedzy fachowej na każdym jego etapie.

I. Nieruchomość.

Mamy dwie możliwości: albo już takową posiadamy albo musimy kupić. W pierwszym przypadku sprawa jest o tyle prostsza, że musimy jedynie ustalić czy posiadana przez nas nieruchomość posiada kwalifikacje konieczne do planowanej przez nas inwestycji. W drugim przypadku konieczne jest znalezienie i kupno nieruchomości optymalnej. Tutaj rolą Kancelarii jest przeprowadzenie szeroko rozumianego audytu prawnego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb stawianych przez inwestora.