Uproszczenie prawa budowlanego

Uproszczenie prawa budowlanego

W dniu 28.06.2015r weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która ma za zadanie usprawnić proces budowlany. Najważniejsza zmiana... Czytaj dalej »

Etapy inwestycji

Etapy inwestycji

Przeprowadzenie Inwestycji budowlanej to bardzo skomplikowany i długotrwały proces, który wymaga wiedzy fachowej na każdym jego etapie. Czytaj dalej »

 

Etap I. Nieruchomość

I-etap-inwestycji-budowlanej-300x280-red

Mamy dwie możliwości: albo już takową posiadamy albo musimy kupić. W pierwszym przypadku sprawa jest o tyle prostsza, że musimy jedynie ustalić czy posiadana przez nas nieruchomość posiada kwalifikacje konieczne do planowanej przez nas inwestycji. W drugim przypadku konieczne jest znalezienie i kupno nieruchomości optymalnej. Tutaj rolą Kancelarii jest

Etap II. Projekt budowlany

II-etap-inwestycji-budowlanej-300x280-red

Umowa o wykonanie projektu budowlanego to klasyczna umowa o dzieło. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Kiedy najczęściej ujawniają się wady projektu budowlanego? W trakcie realizacji inwestycji albo tuż po. A kiedy to jest? najczęściej kilka lat od oddania projektu. Natomiast

Etap III. Umowa o roboty budowlane i nadzór prawny nad jej realizacją

III-etap-inwestycji-budowlanej-300x280-red

Umowa o roboty budowlane została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 647-658. Zgodnie z definicją zawartą w art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczania projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Już z definicji tej umowy wynika

Etap IV. Proces sądowy o roszczenia z umowy o roboty budowlane

IV-etap-inwestycji-budowlanej-300x280-red

Proces sądowy dotyczący robót budowlanych należy do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych. Wymaga współpracy prawnika i specjalistów z wielu dziedzin szeroko rozumianej „budowlanki”. Nasza Kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami szeregu dziedzin budowlanych